Bestyrelsen

På generalforsamlingen den 26. september 2020 valgtes 2 nye medlemmer til bestyrelsen og den har konstitueret sig som følger:

Kirsten Vinther, bestyrelsesformand

Anni Margon, kasserer

Hanne Kristoffersen

Brenda Nandutu

Mona Møller-Pedersen

 

Børge Hansen

Preben Rottbøll

bestyrelsen.jpg

Fraværende på billedet: Brenda Nandutu, Anni Margon,

Kurt-Flemming Nielsen og Preben Rottbøll