Et medlemsskab koster 100 kr om året.

Hvis du ønsker at blive medlem af Agape Child Care, kan du downloade denne indmeldelselsesblanket.

Firmasponsor: